PROYECTO HAARP Galiza profunda

Manifestacion en Pontedeume polas fragas do Eume 2.4.12 LUMES NUNCA MAIS

Manifestacion en Pontedeume polas fragas do Eume 2.4.12 LUMES NUNCA MAIS

Manifestacion en Pontedeume polas fragas do Eume 2.4.12 LUMES NUNCA MAIS

Manifestacion en Pontedeume polas fragas do Eume 2.4.12 LUMES NUNCA MAIS

// TABOA REIVINDICATIVA//

PLATAFORMA PARA A DEFENSA DAS FRAGAS DO EUME

A Plataforma para a defensa das Fragas do Eume esixe a aplicación da seguintes medidas por parte da Xunta de Galicia.

1º.-Investigación exahustiva das causas que provocaron o incendio e das actuacións levadas a cabo na prevención e extición do mesmo tomando medidas de depuración de responsabilidades políticas.

2º.-Adopción inmediata de medidas e accións conducentes a minimizar e paliar no posible os efectos do incendio no ecosistema do Parque Natural (monte, río e ría).

a.-Evaluación dos impactos medioambientais e económicos causados polo incendio e posterior erosión.

B.-Inicio do proceso de rexeneración da zona afectada.

3º.-Adopción de medidas políticas e administrativas para que ninguén se beneficie de xeito directo ou indirecto das consecuencias do incendio.

4º.-Aumento de recursos materiais e humanos (beneficiando na medida do posible aos propietarios e veciños do parque) para a prevención e extinción do lume nas Fragas do Eume. Recuperación do posto de vixianza no Parque.

5º.-A elaboración urxente e inmediata do obrigado Plan Rector de Usos e Xestión do Parque, asi como o programa forestal coa súa correspondente dotación económica, consensuados cos propietarios, organizacións ecolóxistas e outros colectivos.

6º.-Realización das xestións necesarias para rematar co conflicto social existente entre os propietarios e a Xunta desde a creación do parque.

7º.-Que se garanta en todo momento o caudal ecolóxico do Río Eume e afluentes.

8º.-Dotacións económicas especificas nos orzamentos da Xunta de Galicia de partidas destinadas para a protección e posta en valor dos espazos protexidos, nomeadamente o Parque Natural das Fragas do Eume.

7º.-A retirada da Lei de Montes en trámitación parlamentaria por non apostar pola diversificación dos usos do monte e sí pola entrega do mesmo aos monopolios da madeira e o fomento do monocultivo (fundamentalmente do eucalipto).

8º.-Modificación da política do lume. Máis prevención menos extinción.

(Fuente: facebook.com)

kt85bc:

Unha pena que so seña algo fantasioso, a min tamén me gustaría velos entrar na casa de Feijoo pedindo explicacións ajajjajaja
verbasinfinitas:

Se fora os Ents do Señor dos Aneis,xa houberan ido a reventarlle a casa a Feijoo
enxebre:

Se as árbores falasen, moitas cousas nos tiñan que contar…

kt85bc:

Unha pena que so seña algo fantasioso, a min tamén me gustaría velos entrar na casa de Feijoo pedindo explicacións ajajjajaja

verbasinfinitas:

Se fora os Ents do Señor dos Aneis,xa houberan ido a reventarlle a casa a Feijoo

enxebre:

Se as árbores falasen, moitas cousas nos tiñan que contar…

(vía buscandomisitio-kt85bc)

Manifestación en Pontedeume polo lume nas Fragas do Eume

(Fuente: moraina)

La realidad supera siempre a la ficción
vender coche