// ¿Trebellas ou traballas?//

-Vocabulario sexual galego-

Engado dous vocablos:

No apartado da foda pola miña zona tamñen se di botar un clavado.

E no apartado das xaneiras, andar como unha estrepia, ou estar máis quente cunha estrepia.

(vía perzeve)